تجهیزات ورزشی عمران چوب

صندلی استادیومی
صندلی تماشاچی
حلقه بسکتبال ریموت دار
ضربه گیر ثابت
ضربه گیر متحرک

تجهیزات ورزشی

تجهیزات سالن های ورزشی مانند صندلی های جایگاه، حلقه بسکتبال، تور والیبال، دروازه فوتبال و… را از کارشناسان شرکت بخواهید

انواع و کاربردهای تجهیزات ورزشی