عمران چوب

عمران چوب بلوط در بخش طراحی و دکوراسیون در زمینه پارکت با کاربری مسکونی و اداری فعالیت خود را آغاز و تا کنون نیز ادامه دارد. اما از سال ۷۵ با گشایش افقهای تازه جهت گسترش و کارآمدی فعالیت خود، در راستای کار آفرینی جهت اشتغال جوانان و جهت ارضاء روحیات خود بر آن شدیم تا بیشتر خواستهای معنوی را تحقق بخشیم و پس از ۱۰ سال فعالیت غیر رسمی در سال ۷۵ جهت گسترش دامنه فعالیت با برخی از فدراسیون ها ، باشگاهها و مربیان و ورزشکاران و حضور در برخی از مراکز ورزشی که به دلیل عدم وجود امکانات استاندارد و علی الخصوص کفپوش عده ای دچار آسیب دیدگی های لاعلاج که این امر باعث جدایی آنان از جامعه ورزشی گردیده بود آشنا شدیم و با شناخت به نیاز و کمبود اساسی میادین ورزشی انگیزه ما جهت رفع و تامین این کمبود ها دو چندان گردید و با کسب روحیه این نوع فعالیت با دگرگونی و تحول و نوآوری پا به عرصه دنیای ورزش نهاده و در ابتدا سعی به گردآوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز کفپوش های نوین ورزشی از کشورهای صاحب نام، محقق و پیشرو در ابتکار و نوآوری شدیم که با کاوش و صبر و جمع آوری منابع اطلاعاتی و مهندسی کار با همکاری برخی از منابع داخلی و خارجی اطلاعات را کامل و بدنبال معرفی پروژه خود به بازار ورزش شدیم تا پس از سالها صبر و تحمل سختی ها در تاریخ ۳/۱۰/۷۶ شرکت عمران چوب بلوط به شماره ۱۳۶۵۷۴ به ثبت رسید و با حضور در نمایشگاه تخصصی ورزش در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اولین حضور تخصصی و نوظهور ورزشی خور را به مخاطبین نوید داده و در پی آن موفق به عقد قرارداد چند سالن در استان همدان شدیم و محصول خود را با نام کفپوش نوین ورزشی مدل N.B.A  به بازار معرفی کردیم و انتخاب واژه N.B.A  تنها، بدلیل بکارگیری تجربیات و دانش فنی مهندسی شرکت روبینز که از طراحان اصلی کفپوش ورزش بسکتبال N.B.A  آمریکا میباشد انتخاب گردید و هم اکنون این شرکت با کسب تجربیات جدید اقدام به نوآوری نموده و جهت بهینه سازی و نوآوری، مدیران محترم در کنار صاحب نظران، این شرکت را مورد ارزیابی و کمبودها و کاستی های ما را یادآور و از نقطه نظرات فنی ورزشی مارا مورد لطف و پس از آن جهت تامین بیشتر سلامت ورزشکاران اقدام به سفارش نمایند تا بدینوسیله شاهد پیشرفت روز افزون ضریب سلامت جامعه خود باشیم.