شرایط تضمین و نگهداری پارکت طرح سلامتی

شرایط تضمین و نگهداری پارکت طرح سلامتی

13 Nov 2017

  • پارکت موجود جهت نظافت می بایستی بوسیله یک طی نخی عاری از هرگونه چربی و اسیدها فاقد آب به صورت نم دار به شکل رفت و برگشت پارکت نظافت گردد .
  • از ریختن آب به هر صورت خودداری گردد .
  • از سقوط اجسام سنگین جلوگیری گردد، شکستگی به این صورت در قالب تضمین نبوده ، تنها در صورت حرکات ورزشی که باعث شکستگی شود که بسیار نادر نیز می باشد شرکت متعهد خواهد بود
  • از کشش اجسام سنگین بودن محافظ خودداری گردد.
  • شما مجاز به بهره برداری و حرکات ورزشی با هر نوع کفش می باشید ، به جز کفشهای میخ دار و حامل ریگ در آج کف .
  • شایسته است جهت نگهداری صحیح و اجراء هر عملیات مانند ساب ، لاک و خط کشی با شرکت سازنده همکاری نموده تا همیشه دانش و تجربه آن شرکت حامی پروژه شما باشد و از همکاری با افراد متفرقه جدا خودداری گردد .

 

شرایط فاقد گارانتی  :

  • در صورت نگهداری غیر اصولی و نا صحیح
  • آتش سوزی ، نم بنحوی از انحاء
  • بلایای طبیعی و آفات چوب

 

در ضمن پارکت فوق دارای خدمات پس از فروش همیشگی نیز می باشد.

 

برچسب ها:

دسته بندی مطالب عمران چوب