وجه تمایز کفپوشهای puرول با ریختگی

وجه تمایز کفپوشهای puرول با ریختگی

13 Nov 2017

*۱– به دلیل عدم توانایی تولید کنندگان در مواد و اجزای پلی یورتان قالبآ سطح گیرش گرنول ها  با بیس کار ( کف) و یکدیگر انسجام و چسبندگی کامل نداشته و مانند شن از همدیگر تفکیک و پراکنده میگردد ، هر چند که ادعایی باشد که رنگهای پلی یورتان و سلف لول نگهدارنده آن در این شرایط خواهد بود . با توجه به عدم دانش فنی تولید رنگهای پلی یورتان در ایران و نقصان فراوان در پروسه تولید آن این ادعا از نظر فنی مردود میباشد ، و در این شرایط که تاپ لایر های پلی یورتان تولید داخل به دلیل ضعفهای فراوان فنی چنانچه دچار خش یا کوچکترین خرده گی گردد که این امر بسیار محتمل میباشد ، دقیقآ اتفاق سطح آسفالت که یک نقطه کوچک ، به مرور رفته رفته به گودال هایی وسیع و عمیق تبدیل  خواهد شد ،که این امر از نظر صرفه اقتصادی و یک کفپوش استاندارد برای کارفرمایان محترم بسیار پر اهمیت بوده و میباشد .

*۲- معایب کفپوش ریختگی :

با توجه به ریخته شدن مواد در سطح و یکپارچه نبودن زیره کار در هنگام بهره برداری امکان گسستگی لایه زیرین وجود دارد ، ضمن اینکه با توجه به تراز نبودن سطوح کار و عدم تراز کردن امکان اختلاف میلیمتر در سطح کار به شدت وجود دارد ، که پس از اتمام کار با اندازه گیری ضخامت کفپوش صحت

این امر کاملآ مشهود و مشخص خواهد گردید . لازم به ذکر است که تهیه گرانولهای لاستیکی در ایران از مواد کهنه و باز یافت لاستیکهای فرسوده خودروها که،  قالبآ با نخستین مواد آلوده میباشد .

*۳- تآیید کفپوشهای رول آلمانی با رویه پلی یورتان:

مزیت این رولها با وضعیت ریختگی بسیار متفاوت بوده . همانگونه که مطلع هستید و مورد تآیید استانداردها . کارگاههای فنی و مصارف عمومی صنعت و دانش آلمان دراین زمینه غیر قابل انکار بوده و ضمن استفاده از متریال نو و کار آمد به دلیل دانش فنی بالا در کلیه زمینه های زیره رول و رنگ پلی یورتان این اتفاقات حادث نخواهد گردید ، و به دلیل همین توانایی بالا اقدام به تولید زیره های لاستیکی رول با عرض ۵/۱ و طولهای متغییر بین ۲۰تا ۱۵ متر که این امر جهت بهره گیری از یک کفپوش کارآمد با صرف و صلاح دولتی از دیدگاه کلیه مدیران و مصرف کنندگان کفپوشهای ورزشی مورد تآیید بوده و میباشد .

برچسب ها:

دسته بندی مطالب عمران چوب