چمن مصنوعی با سیلیس و گرانول عمران چوب

چمن مصنوعی با سیلیس و گرانول، پرکاربردترین چمن مصنوعی است که برای ورزش فوتبال استفاده می شود و درزمان نصب در داخل آن از دانه های سیلیس و گرانول به نسبت های استاندارد استفاده می گردد. این چمن برای آموزش صحیح فوتبال و بازی های حرفه ای یا فعالیت های چند منظوره بسیار مناسب است

چمن مصنوعی با سیلیس و گرانول

برخی از دلایل استفاده از سیلیس و گرانول:
سیلیس و گرانول به عنوان مواد پر کننده و مقرون به صرفه در چمن مصنوعی می باشد .
سیلیس و گرانول باعث قرار گرفتن الیاف چمن مصنوعی در وضعیت عمودی و موجب ایستایی آن می گردد.
سیلیس و گرانول موجب افزایش وزن رول چمن مصنوعی بر روی زمین می شوند ، لذا لایه چمن در هنگام فعالیت ورزشی بر روی زمین ثابت می ماند .
سیلیس و گرانول با حالت الاستیکی و ضربه گیری خود موجب تحمل تنش های بیشتری می شوند ، لذا این امر موجب افزایش طول عمر چمن مصنوعی می شود .
سیلیس و گرانول باعث حفظ ایستایی چمن شده و چمن در زمان فعالیت ورزشی عملکرد مناسبی از خود به جای میگذارد .
گرانول با حالت ارتجاعی خود باعث ایجاد نرمی مضاعف در چمن می گردد. .

انواع و کاربردهای چمن مصنوعی با سیلیس و گرانول