کفپوش بدنسازی رولی عمران چوب

کفپوش های بدنسازی:
ضخامت: 3 تا 12 میلیمتر
عرض: 1.5 متر
طول: 15 تا 40 متر

کفپوش بدنسازی رولی

این نوع کفپوش ها به صورت رول با دانه بندی EPDM می باشد که درصد EPDM در آن متغیر از ۵ تا ۲۵ درصد می باشد

رنگ بندی

انواع و کاربردهای کفپوش بدنسازی رولی