محصولات عمران چوب

چمن مصنوعی

چمن مصنوعی عمران چوب

چمن چند منظوره عمران چوب

از چمن مصنوعي چند منظوره برای زمین های بازی گلف، تنيس، بيس بال، مینی فوتبال، دوميدانی، بدمینتون، راگبی، ورزش هاي همگاني، هاكي و اسكي روي چمن استفاده می شود.

چمن مصنوعی با سیلیس و گرانول عمران چوب

چمن مصنوعی با سیلیس و گرانول، پرکاربردترین چمن مصنوعی است که برای ورزش فوتبال استفاده می شود و درزمان نصب در داخل آن از دانه های سیلیس و گرانول به نسبت های استاندارد استفاده می گردد. این چمن برای آموزش صحیح فوتبال و بازی های حرفه ای یا فعالیت های چند منظوره بسیار مناسب است

چمن مصنوعی بدون سیلیس و گرانول عمران چوب

در چمن های مصنوعی بدون سیلیس و گرانول، از چندین نوع بافت، بخصوص بافت فر خورده ریز، برای جایگزینی سیلیس و گرانول استفاده شده است. بر روی چمن های مصنوعی بدون سیلیس و گرانول می توان چندین ورزش را اجرا کرد.