محصولات عمران چوب

کفپوش فضای باز

کفپوش فضای باز عمران چوب

این کفپوش جهت ایمنی افراد در محیطهای آموزشی، اتاق و سالن های بازی و ورزشی، پارکها و محل های تردد طراحی شده است.